Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2715(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0063/2010 (B7-0306/2010)

Debatter :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg

20. Juridisk utbildning (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0063/2010) från Klaus-Heiner Lehne för utskottet JURI, Juridisk utbildning - handelsplanen för Stockholmsprogrammet (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, ersättare för frågeställaren, utvecklade den muntliga frågan.

Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Cecilia Wikström.

Talare: Kristalina Georgieva

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Bernhard Rapkay för S&D-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, om rättslig utbildning – Stockholmsprogrammet (B7-0294/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.18 i protokollet av den 17.6.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy