Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P7_PV(2010)06-16(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1483kWORD 1684k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου