Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Διάσκεψη Κορυφής της G20 (26-27 Ιουνίου) (συζήτηση)
 5.Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συζήτηση)
 6.Υποδοχή
 7.Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Αδειοδότηση για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011 * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 : Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (πλεόνασμα 2009) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
8.9.Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
8.11.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***I (ψηφοφορία)
  
8.12.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - ΕΕ 2020 (ψηφοφορία)
  
8.13.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)
  
8.14.Πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για τις πολιτικές προκλήσεις και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (ψηφοφορία)
  
8.15.Προτάσεις διορισμών για την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας (συζήτηση)
 13.Ετήσια έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (2008) - Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια - (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (συζήτηση)
 15.Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)
 18.Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)
 19.Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (συζήτηση)
 20.Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2303 kb) Παράρτημα 1 (1 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (167 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (697 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1684 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (275 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (777 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1483 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου