Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.CARIFORUMi-EÜ parlamentaarse komisjoni delegatsiooni koosseis (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.17. juunil 2010. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine - Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks (26. - 27. juuni) (arutelu)
 5.ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused (arutelu)
 6.Tervitus
 7.ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused (arutelu jätkamine)
 8.Hääletused
  
8.1.Ühine Läänemere teadus- ja arendusprogramm (BONUS-169) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuurid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Maa seire Euroopa programm (GMES) (2011–2013) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Tõhustatud koostöö lubamine abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011 * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Paranduseelarve nr 4/2010 projekt: III jagu - Komisjon (2009. aasta ülejääk) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (hääletus)
  
8.9.Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses ***I (hääletus)
  
8.10.Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus ***I (hääletus)
  
8.11.Toidualase teabe esitamine tarbijatele ***I (hääletus)
  
8.12.17. juunil 2010. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine - EL 2020 (hääletus)
  
8.13.17. juunil 2010. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine - Majanduse juhtimine (hääletus)
  
8.14.Ettepanek võtta vastu otsus 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni loomise ja koosseisu kohta (hääletus)
  
8.15.CARIFORUMi-EÜ parlamentaarses komitees osaleva delegatsiooni liikmete nimetamise ettepanekud (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad (arutelu)
 13.Inimõiguste aastaaruanne (2008) - Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika - Piinamisvahenditega kauplemine - (arutelu)
 14.Olukord Korea poolsaarel (arutelu)
 15.Bosnia ja Hertsegoviina (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.ELi-USA õhutranspordileping (arutelu)
 18.Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (arutelu)
 19.Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris (arutelu)
 20.Õigusalane koolitus (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1
Protokoll (200 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2303 kb) 1 lisa (1 kb) 
 
Protokoll (153 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (683 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1668 kb)    
 
Protokoll (250 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (752 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1376 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika