Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Delegacijos CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete sudėtis (pakeitimų pateikimo terminas)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - Pasirengimas G20 aukščiausiojo lygio susitikimui (birželio 26 ir 27 d.) (diskusijos)
 5.ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados (diskusijos)
 6.Oficialus pasveikinimas
 7.ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados (diskusijų tęsinys)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa (BONUS 169) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo organų sukūrimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos Žemės stebėjimo programa (GMES) (2011–2013 m.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Leidimas taikyti tvirtesnį bendradarbiavimą teisės, taikytinos santuokos nutraukimui ir gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymui, srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Euro įvedimas Estijoje 2011 m. sausio 1 d. * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 04/2010. III skirsnis. Komisija (2009 m. perviršis) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Taryba (balsavimas)
  
8.9.Teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese ***I (balsavimas)
  
8.10.Asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas ***I (balsavimas)
  
8.11.Informacijos apie maistą teikimas vartotojams ***I (balsavimas)
  
8.12.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - UE 2020 (balsavimas)
  
8.13.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - Ekonomikos valdymas (balsavimas)
  
8.14.Pasiūlymas dėl sprendimo dėl specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudarymo ir narių skaičiaus (balsavimas)
  
8.15.Pasiūlymai dėl delegacijos CARIFORUM ir EB parlamentiniame komitete narių paskyrimo (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Izraelio karinė operacija prieš humanitarinę flotilę ir Gazos ruožo blokada (diskusijos)
 13.Metinė žmogaus teisių ataskaita (2008 m.). Žmogaus teisių gynėjams palankios ES politikos priemonės. Prekyba kankinimo įrankiais (diskusijos)
 14.Padėtis Korėjos pusiasalyje (diskusijos)
 15.Bosnija ir Hercegovina (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo (diskusijos)
 18.Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Potvyniai Vidurio Europoje, ypač Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Vengrijoje (diskusijos)
 20.Teisėjų mokymas (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas
Protokolas (230 kb) Dalyvių sąrašas (62 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (2303 kb) 1 Priedas (1 kb) 
 
Protokolas (158 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (689 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1074 kb)    
 
Protokolas (253 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (746 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1157 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika