Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 16. jūnijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Delegācijas Cariforum valstu un EK parlamentārajā komitejā sastāvs (grozījumu iesniegšanas termiņš)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei – Gatavošanās G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmei (26. un 27. jūnijs) (debates)
 5.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (2010. gada 31. maijs un 1. jūnijs) (debates)
 6.Oficiāla sveikšana
 7.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (2010. gada 31. maijs un 1. jūnijs) (debašu turpināšana)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Kopīga Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS-169) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.2.Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūras ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.3.Eiropas Zemes novērošanas programma (GMES) (2011.–2013. g.) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.4.Pievienošanās Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.5.Ciešākas sadarbības apstiprināšana laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.6.Euro ieviešana Igaunijā 2011. gada 1. janvārī * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.7.Budžeta grozījuma Nr. 04/2010 projekts, III iedaļa — Komisija (2009. gada budžeta pārpalikums) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.8.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets - Padome (balsošana)
  8.9.Tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā ***I (balsošana)
  8.10.Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (balsošana)
  8.11.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem ***I (balsošana)
  8.12.Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei - ES 2020 (balsošana)
  8.13.Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei – Ekonomikas pārvaldība (balsošana)
  8.14.Priekšlikums lēmumam izveidot īpašo komiteju politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada un noteikt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)
  8.15.Priekšlikumi par delegācijas Cariforum valstu un EK Parlamentārajā komitejā sastāvu (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Izraēlas militārā operācija pret humānās palīdzības flotili un Gazas sektora blokāde (debates)
 13.2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē – ES politika cilvēktiesību aizstāvju atbalstam – Spīdzināšanai izmantoto preču tirdzniecība – (debates)
 14.Stāvoklis Korejas pussalā (debates)
 15.Bosnija un Hercegovina (debates)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs
 17.ES un ASV gaisa pārvadājumu nolīgums (debates)
 18.Pirmā dzelzceļa pasākumu kopuma direktīvu īstenošana (debates)
 19.Plūdi Centrāleiropas valstīs, it īpaši Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā (debates)
 20.Tiesiskā apmācība (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums
Protokols (235 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb)    Balsojumi pēc saraksta (2303 kb) 1 Pielikums (1 kb) 
 
Protokols (156 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsojumu rezultāti (691 kb) Balsojumi pēc saraksta (1686 kb)    
 
Protokols (266 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (752 kb) Balsojumi pēc saraksta (1466 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika