Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 16 juni 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling van de Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EG (termijn voor de indiening van amendementen)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - Voorbereiding van de G20-top (26-27 juni) (debat)
 5.Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni) (debat)
 6.Welkomstwoord
 7.Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni) (voortzetting van het debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Europees programma voor aardobservatie (GMES) (2011-2013) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2010: Afdeling III - Commissie (overschot 2009) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Raad (stemming)
  
8.9.Rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures ***I (stemming)
  
8.10.Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I (stemming)
  
8.11.Voedselinformatie aan de consumenten ***I (stemming)
  
8.12.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - UE 2020 (stemming)
  
8.13.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - Economische governance (stemming)
  
8.14.Voorstel voor een besluit inzake de instelling en het ledental van de bijzondere commissie voor de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 (stemming)
  
8.15.Voorstellen voor benoemingen in de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Israëlische militaire operatie tegen de humanitaire vloot en de blokkade van Gaza (debat)
 13.Jaarverslag over de mensenrechten (2008) - EU-beleid ten aanzien van mensenrechtenverdedigers - Handel in goederen die voor foltering kunnen worden gebruikt - (debat)
 14.Situatie op het Koreaans schiereiland (debat)
 15.Bosnië en Herzegovina (debat)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Luchtvaartovereenkomst EU-VS (debat)
 18.Uitvoering van de richtlijnen inzake het eerste spoorwegpakket (debat)
 19.Overstromingen in de landen van Midden-Europa, met name in Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije (debat)
 20.Gerechtelijke opleiding (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1
Notulen (205 kb) Presentielijst (62 kb)    Hoofdelijke stemming (2303 kb) Bijlage 1 (1 kb) 
 
Notulen (161 kb) Presentielijst (24 kb) Uitslag van de stemming (670 kb) Hoofdelijke stemming (1668 kb)    
 
Notulen (253 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (554 kb) Hoofdelijke stemming (1376 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid