Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammansättningen på delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (17 juni 2010) – Förberedelserna inför G20-toppmötet (26–27 juni) (debatt)
 5.Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj – 1 juni) (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj – 1 juni) (fortsättning på debatten)
 8.Omröstning
  
8.1.Gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) (2011–2013) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Estlands införande av euron den 1 januari 2011 * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Förslag till ändringsbudget 04/2010: Avsnitt III – Kommissionen (2009 års överskott) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, rådet (omröstning)
  
8.9.Rätt till tolkning och översättning i brottmål ***I (omröstning)
  
8.10.Arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter ***I (omröstning)
  
8.11.Livsmedelsinformation till konsumenterna ***I (omröstning)
  
8.12.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (17 juni 2010) – EU 2020 (omröstning)
  
8.13.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (17 juni 2010) – Ekonomisk styrning (omröstning)
  
8.14.Förslag till beslut om inrättande av ett särskilt utskott för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 samt sammansättningen av detta (omröstning)
  
8.15.Förslag till utnämningar till delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EG (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden (debatt)
 13.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2008) – EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare – Handel med tortyrredskap – (debatt)
 14.Situationen på Koreahalvön (debatt)
 15.Bosnien och Hercegovina (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Luftfartsavtal EU-Förenta staterna (debatt)
 18.Genomförande av direktiven om det första järnvägspaketet (debatt)
 19.Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern (debatt)
 20.Juridisk utbildning (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1
Protokoll (206 kb) Närvarolista (62 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2303 kb) Bilaga 1 (1 kb) 
 
Protokoll (158 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (769 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1669 kb)    
 
Protokoll (250 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (741 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1376 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy