Index 
Proces-verbal
PDF 263kWORD 166k
Miercuri, 16 iunie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa Delegaţiei la Comisia parlamentară Cariforum-CE (termen de depunere a amendamentelor)
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010) - Pregătirea summitului G20 (26-27 iunie) (dezbatere)
 5.Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai - 1 iunie) (dezbatere)
 6.Urări de bun venit
 7.Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai - 1 iunie) (continuarea dezbaterii)
 8.Votare
  
8.1.Programul comun de cercetare şi dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Programul european de observare a Pământului (GMES) (2011–2013) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Încheierea de către UE a statutului Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011 * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2010: secţiunea III - Comisia (excedentul din 2009) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al Uniunii Europene, Consiliul (vot)
  
8.9.Dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale ***I (vot)
  
8.10.Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier ***I (vot)
  
8.11.Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare ***I (vot)
  
8.12.Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010) - UE 2020 (vot)
  
8.13.Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010) - Guvernanţa economică (vot)
  
8.14.Propunere de decizie privind constituirea și componenţa numerică a Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (vot)
  
8.15.Propuneri privind desemnarea membrilor Delegaţiei la Comisia parlamentară Cariforum-CE (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Operaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei (dezbatere)
 13.Raport anual privind drepturile omului (2008) - Politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului - Comerţul cu bunuri utilizate ca echipamente de tortură - (dezbatere)
 14.Situaţia din Peninsula Coreeană (dezbatere)
 15.Bosnia şi Herţegovina (dezbatere)
 16.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 17.Acordul aerian UE-SUA (dezbatere)
 18.Punerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar (dezbatere)
 19.Inundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria (dezbatere)
 20.Formarea în domeniul juridic (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1


PROCES-VERBAL

MIERCURI, 16 IUNIE 2010

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Componenţa Delegaţiei la Comisia parlamentară Cariforum-CE (termen de depunere a amendamentelor)

Preşedintele a anunţat că a primit din partea Conferinţei preşedinţilor propunerile privind desemnarea membrilor Delegaţiei la Comisia parlamentară Cariforum-CE, care au fost transmise deputaţilor prin e-mail şi figurează în anexa la prezentul proces-verbal.

Termen de depunere a amendamentelor: 16.6.2010, la ora 10.00.

Vot: punctul 8.15 al PV din 16.6.2010.


3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorele proiectele de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

Comisia TRAN

- Directiva ../…/UE a Comisei din […] de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - termen: 18/8/2010)
retrimis fond: TRAN

Comisia ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clorotalonil, clotianidin, difenoconazol, fenhexamid, flubendiamidă, nicotină, spirotetramat, tiacloprid și tiametoxam din sau de pe anumite produse (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - termen: 27/7/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor VII, X și XI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - termen: 21/8/2010)
retrimis fond: ENVI

- Propunere de decizie a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește scutiri referitoare la aplicații conținând plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați sau difenil eteri polibromurați (Text cu relevanță pentru SEE) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - termen: 20/8/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] privind un sistem standardizat şi securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - termen: 20/8/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile privind deșeurile (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din [...] referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - termen: 21/8/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: PECH

Comisia CULT

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: CULT
aviz: EMPL

Comisia EMPL

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 198/2006 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi, cu privire la datele care trebuie colectate și la cerințele privind eșantionarea, precizia și calitatea (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: EMPL

Comisia ITRE

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei, cu privire la stabilirea unui set de statistici anuale în domeniul nuclear și adaptarea trimiterilor metodologice conform NACE Rev. 2 (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: ITRE

- Proiect de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din [...] de stabilire, pentru anul 2010, a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - termen: 21/8/2010)
retrimis fond: ITRE

- Proiect de regulament (UE) nr. …/... al Comisei din [...] de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - termen: 22/8/2010)
retrimis fond: ITRE

Comisia IMCO

- Proiect de regulament al Comisiei din […] de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu produse derivate din focă (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - termen: 20/8/2010)
retrimis fond: IMCO

- Proiect de regulament al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - termen: 21/6/2010)
retrimis fond: IMCO


4. Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010) - Pregătirea summitului G20 (26-27 iunie) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010)

Declaraţie a Comisiei: Pregătirea summitului G20 (26-27 iunie)

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek şi Philippe Lamberts.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil şi Tunne Kelam.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

A intervenit András Gyürk.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan şi Antonio Cancian.

Au intervenit: Diego López Garrido şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Martin Schulz, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la UE 2020referitoare la UE 2020 (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la guvernanţa economică europeanăreferitoare la guvernanţa economică europeană (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt şi Lena Ek, în numele Grupului ALDE, referitoare la UE 2020 (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij şi Albert Deß, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE2020 - iniţiative emblematice (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la UE 2020 - noua strategie europeană pentru creştere economică şi locuri de muncă (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt şi Lena Ek, în numele Grupului ALDE, referitoare la UE 2020 referitoare la necesitatea consolidării guvernanţei economice (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas şi Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE 2020referitoare la guvernanța economică (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la UE 2020referitoare la UE 2020 (B7-0357/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 16.6.2010 şi punctul 8.13 al PV din 16.6.2010.


5. Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai - 1 iunie) (dezbatere)

Declaraţia vicepreşedintei Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai -1 iunie)

Catherine Ashton (vicepreşedinta Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Adrian Severin, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, şi Charles Tannock, în numele Grupului ECR.


6. Urări de bun venit

Preşedinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Adunării Naţionale a Republicii Populare Chineze, conduse de dl Zha Peixin, vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naţionale a Chinei, care a luat loc în tribuna oficială.


7. Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai - 1 iunie) (continuarea dezbaterii)

Declaraţia vicepreşedintei Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai -1 iunie)

Au intervenit: Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Jean-Marie Le Pen, neafiliat, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon şi Kristian Vigenin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu şi Andreas Mölzer.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Heidi Hautala, Werner Schulz şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la concluziile summitului UE-Rusia de la Rostov-pe-Don din 31 mai – 1 iunie 2010 (B7-0293/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, referitoare la rezultatele Summitului UE-Rusia de la Rostov pe Don din 31 mai – 1 iunie 2010 (B7-0296/2010);

- Helmut Scholz şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, privind summitul UE-Rusia (B7-0297/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník şi Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, referitoare la concluziile summitului UE-Rusia (B7-0298/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller şi Mário David, în numele Grupului PPE, referitoare la summitul UE-Rusia (31 mai -1 iunie) (B7-0299/2010);

- Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, referitoare la rezultatul summitului UE-Rusia de la Rostov-pe-Don din 31 mai – 1 iunie 2010 (B7-0300/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 17.6.2010.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

A intervenit Robert Atkins, care a protestat împotriva întârzierii cu care a început votarea.

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Programul comun de cercetare şi dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Comunității în cadrul Programului comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169) derulat de mai multe state membre [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Lena Ek (A7-0164/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT, şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0212)


8.2. Structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0213)


8.3. Programul european de observare a Pământului (GMES) (2011–2013) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de observare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011–2013) [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0214)


8.4. Încheierea de către UE a statutului Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energii Regenerabile (IRENA) [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Herbert Reul (A7-0176/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0215)


8.5. Autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Tadeusz Zwiefka (rapporteur) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0216)


8.6. Adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011 * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011 [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0217)


8.7. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2010: secţiunea III - Comisia (excedentul din 2009) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziţia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2010 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010, secţiunea III - Comisia [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: László Surján (A7-0200/2010)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0218)


8.8. Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al Uniunii Europene, Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea II - Consiliul [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0219)

Intervenţii

- Ryszard Czarnecki (raportor), înainte de vot, şi Jean-Pierre Audy cu privire la modificările de natură tehnică care trebuie aduse textului ca urmare a votării descărcării de gestiune în perioada de sesiune precedentă (punctul 6.6 al PV din 19.5.2010).


8.9. Dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale ***I (vot)

Raport referitor la proiectul de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la interpretare şi la traducere în cadrul procedurilor penale [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0220)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0220)


8.10. Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Respins

Întrucât Parlamentul a adoptat la începutul votării amendamentele 1 şi 29 care resping propunerea Comisiei, Štefan Füle (membru al Comisiei) a afirmat că Comisia va examina diferitele opţiuni, printre care, eventual, şi aceea de a-şi retrage propunerea.

Preşedintele a declarat că textul va fi retrimis comisiei competente în conformitate cu articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Au intervenit: Pervenche Berès, care a considerat inutilă retrimiterea textului comisiei competente, în cazul în care Comisia îşi confirmă retragerea propunerii, Štefan Füle, care a precizat că retragerea propunerii face parte pentru moment dintre opţiunile de analizat, Pervenche Berès, care a cerut, în consecinţă, plenului să se pronunţe cu privire la proiectul de rezoluţie legislativă, care tinde să respingă propunerea Comisiei, Edit Bauer (raportoare) şi Giles Chichester, care s-au opus acestei cereri, şi Emilie Turunen, în favoarea cererii.

Prin VE (337 pentru, 329 împotrivă, 9 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea.

A intervenit Hannes Swoboda.

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0221)

Preşedintele a declarat procedura încheiată în conformitate cu articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


8.11. Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0222)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0222)

Intervenţii

Glenis Willmott, care a prezentat un amendament oral la amendamentul 101, care nu a fost reţinut, peste 40 de deputaţi opunându-se reţinerii acestuia.

Renate Sommer (raportoare) pentru:

- a aduce o rectificare la amendamentul 48 din versiunea în limba germană;

- a prezenta un amendament oral la amendamentul 130, care nu a fost reţinut, peste 40 de deputaţi opunându-se reţinerii acestuia;

- a preciza că adoptarea parţială a amendamentului 101 nu determină caducitatea amendamentului 328 şi a solicita, în consecinţă, supunerea la vot a acestuia (Preşedintele a dat curs acestei cereri);

- a solicita supunerea la vot a amendamentului 339 (Preşedintele a dat curs acestei cereri);

- a subscrie cererii lui Carl Schlyter de supunere la vot a amendamentului 144, chiar dacă amendamentul 295 a fost adoptat;

- a solicita o verificare electronică a votului privind amendamentul 346.

Carl Schlyter, cu privire la amendamentele 295, 144, 314 şi 297.

Joseph Daul pentru a solicita, având în vedere ora tardivă, amânarea pentru o şedinţă ulterioară a unei părţi din voturile prevăzute pentru azi (Parlamentul a aprobat această cerere).


8.12. Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010) - UE 2020 (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 şi B7-0354/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0348/2010

(care înlocuieşte B7-0348/2010, B7-0351/2010 şi B7-0353/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Joseph Daul şi Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE,

Martin Schulz şi Stephen Hughes, în numele Grupului S&D,

Guy Verhofstadt şi Lena Ek, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE,

Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2010)0223)

(Propunerea de rezoluţie B7-0354/2010 a devenit caducă.)


8.13. Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010) - Guvernanţa economică (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 şi B7-0357/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0349/2010

(care înlocuieşte B7-0349/2010, B7-0355/2010 şi B7-0356/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Joseph Daul şi Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE,

Martin Schulz şi Stephen Hughes, în numele Grupului S&D,

Guy Verhofstadt şi Lena Ek, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE,

Adoptat (P7_TA(2010)0224)

(Propunerea de rezoluţie B7-0357/2010 a devenit caducă.)


8.14. Propunere de decizie privind constituirea și componenţa numerică a Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (vot)

Propunere de decizie prezentată în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul de procedură de Conferinţa preşedinţilor privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (B7-0295/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2010)0225)


8.15. Propuneri privind desemnarea membrilor Delegaţiei la Comisia parlamentară Cariforum-CE (vot)

Propuneri ale Conferinţei Preşedinţilor privind desemnarea membrilor Delegaţiei la Comisia parlamentară Cariforum-CE

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERI ALE CONFERINŢEI PREŞEDINŢILOR

Aprobat (a se vedea anexa 1 la prezentul proces-verbal)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Raport Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir şi Laima Liucija Andrikienė

Raport Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki şi Ashley Fox

Raport Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire şi Gerard Batten

Raport Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Raport Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo şi Siiri Oviir

Raport Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Raport Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt şi Linda McAvan

Pregătirea reuniunii Consiliului European (17 iunie 2010) - «Guvernanţă economică» B7-0349/2010

Gerard Batten


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Operaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei (dezbatere)

Declaraţia vicepreşedintei a Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Operaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei

Catherine Ashton (vicepreşedinta Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil şi Elena Băsescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant şi Christine De Veyrac.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, referitoare la operaţiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare şi la blocada din Gaza referitoare la operaţiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare şi la blocada din Gaza (B7-0345/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la operațiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare și la blocada din Gaza referitoare la operațiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare și la blocada din Gaza (B7-0347/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, referitoare la operațiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare și la blocada din Gaza (B7-0350/2010);

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor şi Michail Tremopoulos, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la operațiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare și la blocada din Gaza referitoare la operațiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare și la blocada din Gaza (B7-0379/2010);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto şi Giancarlo Scottà, în numele Grupului EFD, referitoare la operațiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare și la blocada din Gaza (B7-0385/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal şi Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, referitoare la operaţiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare şi la blocada din Gaza referitoare la operaţiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare şi la blocada din Gaza (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis şi Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la operaţiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare şi la blocada din Gaza referitoare la operaţiunea militară israeliană împotriva flotilei cu ajutoare umanitare şi la blocada din Gaza (B7-0389/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 17.6.2010.


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

13. Raport anual privind drepturile omului (2008) - Politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului - Comerţul cu bunuri utilizate ca echipamente de tortură - (dezbatere)

Declaraţia vicepreşedintei Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Raport anual privind drepturile omului (2008)

Raport referitor la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului [2009/2199(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Întrebare orală (O-0056/2010) adresată de Gabriele Albertini, în numele Comisiei AFET şi Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, Consiliului: Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului (B7-0303/2010)

Întrebare orală (O-0057/2010) adresată de Gabriele Albertini, în numele Comisiei AFET şi Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului (B7-0304/2010)

Heidi Hautala şi-a prezentat raportul.

Gabriele Albertini şi Vital Moreira au dezvoltat întrebările orale.

Catherine Ashton (vicepreşedinta Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: László Tőkés, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Metin Kazak, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, David Campbell Bannerman, în numele Grupului EFD, Nicole Sinclaire, neafiliată, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke şi Jacek Protasiewicz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze şi Gerard Batten.

Au intervenit: Catherine Ashton şi Heidi Hautala.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Metin Kazak şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la comerțul cu bunuri utilizate pentru tortură (B7-0360/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, referitoare la comerțul cu bunuri utilizate în scopul torturii (B7-0363/2010);

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser şi Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, referitoare la comerțul cu bunuri utilizate pentru tortură (B7-0365/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot şi Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la comerțul cu anumite bunuri utilizate în scopul torturii (B7-0367/2010);

- Robert Sturdy şi Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la comerţul cu bunuri utilizate pentru tortură (B7-0368/2010);

- Marie-Christine Vergiat şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la comerţul cu bunuri utilizate pentru tortură (B7-0369/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 17.6.2010 şi punctul 7.12 al PV din 17.6.2010.


14. Situaţia din Peninsula Coreeană (dezbatere)

Declaraţia vicepreşedintei Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Peninsula Coreeană

Catherine Ashton (vicepreşedinta Comisiei şi Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Christian Ehler, în numele Grupului PPE, şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, Roger Helmer, în numele Grupului ECR, şi George Sabin Cutaş.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock şi Christian Ehler.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Peninsula Coreeană (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Peninsula Coreeană (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Peninsula Coreeană (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia din Peninsula Coreeană (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia din Peninsula Coreeană (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin şi Peter Simon, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Peninsula Coreeană (B7-0366/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.13 al PV din 17.6.2010.


15. Bosnia şi Herţegovina (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Bosnia şi Herţegovina

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Doris Pack, în numele Grupului PPE, Emine Bozkurt, în numele Grupului S&D, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler şi Bernd Posselt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu şi Csaba Sógor.

A intervenit Štefan Füle.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Doris Pack, în numele Comisiei AFET, referitoare la situația din Bosnia și Herțegovina (B7-0342/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.14 al PV din 17.6.2010.


16. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit de la Secretariatul deputaţilor neafiliaţi următoarele propuneri de numire :

Comisia ITRE: Béla Kovács

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Arabică: Béla Kovács.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


(Şedinţa, suspendată la 18.55, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

17. Acordul aerian UE-SUA (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Acordul aerian UE-SUA

Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, şi Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, referitoare la Acordul UE-SUA privind transportul aerian (B7-0370/2010);

- Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, referitoare la Acordul UE-SUA privind transportul aerian (B7-0371/2010);

- Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Acordul UE-SUA privind transportul aerian (B7-0372/2010);

- Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE, referitoare la Acordul UE-SUA privind transportul aerian (B7-0373/2010);

- Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, referitoare la Acordul UE-SUA privind transportul aerian (B7-0374/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.15 al PV din 17.6.2010.


18. Punerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Punerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar

Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Carlo Fidanza, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas şi Georges Bach.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău şi Jaroslav Paška.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Brian Simpson, în numele Comisiei TRAN, referitoare la punerea în aplicare a directivelor privind primul pachet feroviar (2001/12/CE, 2001/13/CE și 2001/14/CE) (B7-0344/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.16 al PV din 17.6.2010.


19. Inundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Inundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria

Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Czesław Adam Siekierski, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová şi Kinga Göncz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik şi Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver şi Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE, referitoare la catastrofele naturale din Europa Centrală (B7-0346/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.17 al PV din 17.6.2010.


20. Formarea în domeniul juridic (dezbatere)

Întrebare orală (O-0063/2010) adresată de Klaus-Heiner Lehne în numele Comisiei JURI, Formarea în domeniul juridic - Planul de acțiune de la Stockholm (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, supleant al autorului, a dezvoltat întrebarea orală.

Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, şi Cecilia Wikström.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Bernhard Rapkay, în numele Grupului S&D, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, şi Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, privind formarea judiciară - Programul de la Stockholm (B7-0294/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.18 al PV din 17.6.2010.


21. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 442.783/OJJE).


22. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anexa 1

Delegaţia la Comisia parlamentară Cariforum-CE

Membri titulari

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain şi Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin şi Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel şi Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate