Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg

3. Förbud mot kommersiell valjakt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Förbud mot kommersiell valjakt

Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Mike Nattrass för EFD-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan och Ulrike Rodust.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Catherine Stihler.

Talare: Juan Carlos Martín Fragueiro (rådets tjänstgörande ordförande) och Maria Damanaki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy