Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0116(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0119/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0119/2010

Keskustelut :

PV 17/06/2010 - 5
CRE 17/06/2010 - 5

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0228

Pöytäkirja
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

5. Tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelma ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta [KOM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

Raül Romeva i Rueda esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Juan Carlos Martín Fragueiro (neuvoston puheenjohtaja) ja Maria Damanaki (komission jäsen).

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Paul Besset Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alain Cadec, Catherine Trautmann, Gerben-Jan Gerbrandy, Isabella Lövin, Ulrike Rodust ja Guido Milana.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Daciana Octavia Sârbu, Josefa Andrés Barea, Chris Davies ja Karin Kadenbach.

Puheenvuorot: Maria Damanaki ja Raül Romeva i Rueda

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö