Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0132(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0102/2010

Внесени текстове :

A7-0102/2010

Разисквания :

PV 15/06/2010 - 13
CRE 15/06/2010 - 13

Гласувания :

PV 17/06/2010 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0227

Протокол
Четвъртък, 17 юни 2010 г. - Страсбург

7.2. Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се (P7_TA(2010)0227)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0227).

Правна информация - Политика за поверителност