Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2709(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0296/2010

Разисквания :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Гласувания :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Приети текстове :

P7_TA(2010)0234

Протокол
Четвъртък, 17 юни 2010 г. - Страсбург

7.10. Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни) (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 и B7-0300/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0293/2010

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0296/2010

(за замяна на B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 и B7-0300/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle и Sławomir Witold Nitras, от името на групата PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D,
Kristiina Ojuland и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE,
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski и Roberts Zīle, от името на групата ECR,
Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2010)0234).

Изказване

- Jacek Saryusz-Wolski, преди гласуването, за да представи две устни изменения по параграфи 2 и 4, които бяха приети.

Правна информация - Политика за поверителност