Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2709(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0296/2010

Debatten :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Stemmingen :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0234

Notulen
Donderdag 17 juni 2010 - Straatsburg

7.10. Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni) (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 en B7-0300/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0293/2010

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0296/2010

(ter vervanging van B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 en B7-0300/2010):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle en Sławomir Witold Nitras, namens de PPE-Fractie,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie,
Kristiina Ojuland en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie,
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie,
Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0234).

Het woord werd gevoerd door:

- Jacek Saryusz-Wolski, vóór de stemming, om twee mondelinge amendementen op paragrafen 2 en 4 in te dienen, die in aanmerking werden genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid