Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0358/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0237

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

7.13. Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-0364/2010 και B7-0366/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0358/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010 και B7-0366/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin και Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Charles Tannock και Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0237).

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0362/2010 και B7-0364/2010 καταπίπτουν.)

Παρέμβαση

- Jelko Kacin, πριν από την ψηφοφορία, για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 9, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου