Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2724(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0370/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 17
CRE 16/06/2010 - 17

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0239

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

7.15. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 και B7-0374/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15 )

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0370/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 και B7-0374/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0239).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου