Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2713(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0346/2010

Viták :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Szavazatok :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0241

Jegyzőkönyv
2010. június 17., Csütörtök - Strasbourg

7.17.  Árvizek Közép-Európában, különösen Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon (szavazás)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 és B7-0403/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0346/2010

(amely a B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 és B7-0403/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik és Sławomir Witold Nitras, a PPE képviselőcsoport nevében,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá és Csaba Sándor Tabajdi, az S&D képviselőcsoport nevében,
Giommaria Uggias és Ramona Nicole Mănescu, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Elisabeth Schroedter és Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański és Marek Henryk Migalski, az ECR képviselőcsoport nevében,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz és João Ferreira, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva ( P7_TA(2010)0241 ).

(A B7-0398/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalás

- Hannes Swoboda, a szavazás előtt szóbeli módosítást javasol az állásfoglaláshoz, amelyet elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat