Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

7. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimet (äänestys) (työjärjestyksen 138 artikla)

7.2. Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen) ***I (äänestys)

7.3. Tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelma ***I (äänestys)

7.4. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (äänestys)

7.5. Unionin tilastotietojen laatu ja komission tarkastusvaltuuksien lisääminen (Eurostat) (äänestys)

7.6. Talouden taantumaan ja rahoituskriisiin liittyvät sukupuolinäkökulmat (äänestys)

7.7. Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja suositukset tulevaisuutta varten (äänestys)

7.8. Ehdotukset jäsenten nimittämiseksi kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevään erityisvaliokuntaan (äänestys)

7.9. Urheilu ja erityisesti pelaajien agentit (äänestys)

7.10. EU:n ja Venäjän huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta) päätelmät (äänestys)

7.11. Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarto (äänestys)

7.12. Kidutusvälineiden kauppa (äänestys)

7.13. Korean niemimaan tilanne (äänestys)

7.14. Bosnia ja Hertsegovina (äänestys)

7.15. EU:n ja Yhdysvaltain välinen ilmailusopimus (äänestys)

7.16. Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano (äänestys)

7.17. Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian ja Unkarin, sekä Ranskan tulvat (äänestys)

7.18. Oikeusalan koulutus (äänestys)

7.19. Uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö