Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg

8. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Talare: Bernd Posselt, som underströk vikten av torsdagseftermiddagens debatter och omröstningar.

Betänkande Heidi Hautala - A7-0157/2010

Miroslav Mikolášik och Filip Kaczmarek

Idrott, särskilt frågan om spelaragenter - B7-0343/2010

Hannu Takkula

Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj – 1 juni) - RC-B7-0293/2010

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam och Jacek Protasiewicz

Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden - RC-B7-0345/2010

Joe Higgins, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Søren Bo Søndergaard och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern - RC-B7-0346/2010

Alajos Mészáros

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy