Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 юни 2010 г. - Страсбург

11.2. Непал
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, и Ryszard Czarnecki.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 17.6.2010.

Правна информация - Политика за поверителност