Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg

11.2. Nepal
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Elena Băsescu for PPE-Gruppen, Zbigniew Ziobro for ECR-Gruppen, og Ryszard Czarnecki.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 17.6.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik