Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

11.2. Nepal
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta ja Ryszard Czarnecki.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 12.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö