Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 juni 2010 - Straatsburg

11.2. Nepal
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, en Ryszard Czarnecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 17.6.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid