Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 iunie 2010 - Strasbourg

11.2. Nepal
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins şi Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR, şi Ryszard Czarnecki.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 17.6.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate