Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg

11.2. Nepal
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, och Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 17.6.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy