Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2737(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0376/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/06/2010 - 12.1

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0244

Zápis
Čtvrtek, 17. června 2010 - Štrasburk

12.1. Konžská demokratická republika: případ Floriberta Chebeyi Bahizireho (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 a B7-0382/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0376/2010

(nahrazující B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 a B7-0382/2010):

předložen těmito poslanci:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė a Elena Băsescu za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez a Richard Howitt za skupinu S&D,

Sonia Alfano, Frédérique Ries a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares a Willy Meyer za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2010)0244)

Právní upozornění - Ochrana soukromí