Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2737(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0376/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0244

Pöytäkirja
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

12.1. Kongon demokraattinen tasavalta: Floribert Chebeya Bahiziren tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 ja B7-0382/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0376/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 ja B7-0382/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta,

Sonia Alfano, Frédérique Ries ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0244)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö