Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2737(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0376/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 12.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0244

Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - Strasbūras

12.1.  Demokratinė Kongo Respublika: Floribert Chebeya Bahizire atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 ir B7-0382/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0376/2010

(keičiama B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 ir B7-0382/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu,

Sonia Alfano, Frédérique Ries ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0244)

Teisinė informacija - Privatumo politika