Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2737(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0376/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 12.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0244

Protokół
Czwartek, 17 czerwca 2010 r. - Strasburg

12.1. Demokratyczna Republika Konga: sprawa Floriberta Chebeyi Bahizire'a (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 i B7-0382/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0376/2010

(zastępujący B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 i B7-0382/2010):

złożony przez następujących posłów:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez i Richard Howitt w imieniu grupy S&D,

Sonia Alfano, Frédérique Ries i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares i Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2010)0244)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności