Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2737(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0376/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 12.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0244

Zápisnica
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg

12.1. Konžská demokratická republika: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 a B7-0382/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0376/2010

(nahrádzajúci B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 a B7-0382/2010):

podaný týmito poslancami:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė a Elena Băsescu v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez a Richard Howitt v mene skupiny S&D,

Sonia Alfano, Frédérique Ries a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0244)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia