Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2737(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0376/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 12.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0244

Protokoll
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg

12.1. Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 och B7-0382/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0376/2010

(ersätter B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 och B7-0382/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė och Elena Băsescu för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez och Richard Howitt för S&D-gruppen,

Sonia Alfano, Frédérique Ries och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0244)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy