Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2738(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0383/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0245

Protokol
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg

12.2. Nepal (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 og B7-0397/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0383/2010

(erstatter B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 og B7-0397/2010):

stillet af:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu og Sari Essayah for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Rovana Plumb for S&D-Gruppen

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko og Adam Bielan for ECR-Gruppen

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz og Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen

Fiorello Provera.

Vedtaget (P7_TA(2010)0245)

Indlæg

Raül Romeva i Rueda for at stille mundtlige ændringsforslag til punkt A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 et 20, hvilket var blevet godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik