Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2738(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0383/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0245

Protokoll
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg

12.2. Nepal (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 ja B7-0397/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0383/2010

(asendades B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 ja B7-0397/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu ja Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz ja Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0245)

Sõnavõtud

Raül Romeva i Rueda, kes esitas suulised muudatusettepanekud põhjenduste ja lõigete A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 ning 20 kohta. Suulised muudatusettepanekud võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika