Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2738(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0383/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0245

Pöytäkirja
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

12.2. Nepal (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 ja B7-0397/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0383/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 ja B7-0397/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu ja Sari Essayah PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz ja Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Fiorello Provera.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0245)

Puheenvuoro:

Raül Romeva i Rueda esittääkseen suullisia tarkistuksia seuraaviin johdanto-osan kappaleisiin ja kohtiin: A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 ja 20. Suulliset tarkistukset hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö