Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2738(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0383/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0245

Notulen
Donderdag 17 juni 2010 - Straatsburg

12.2. Nepal (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 en B7-0397/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0383/2010

(ter vervanging van B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 en B7-0397/2010):

ingediend door de volgende leden:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu en Sari Essayah, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Rovana Plumb, namens de S&D-Fractie,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz en Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie,

Fiorello Provera.

Aangenomen (P7_TA(2010)0245)

Het woord werd gevoerd door:

Raül Romeva i Rueda om mondelinge amendementen in te dienen op de overwegingen A, C, N, D, K en paragrafen 7,12, 9, 1, 15 en 20, die in aanmerking werden genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid