Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2738(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0383/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0245

Proces-verbal
Joi, 17 iunie 2010 - Strasbourg

12.2. Nepal (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 şi B7-0397/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0383/2010

(care înlocuieşte B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 şi B7-0397/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu şi Sari Essayah, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz şi Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2010)0245)

Intervenţii

Raül Romeva i Rueda pentru a prezenta amendamente orale la considerentele A, C, N, D, K şi la punctele 7, 12, 9, 1, 15 şi 20, care au fost reţinute.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate