Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2738(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0383/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0245

Protokoll
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg

12.2. Nepal (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 och B7-0397/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0383/2010

(ersätter B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 och B7-0397/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu och Sari Essayah för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Rovana Plumb för S&D-gruppen,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko och Adam Bielan för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen,

Fiorello Provera.

Antogs (P7_TA(2010)0245)

Inlägg:

Raül Romeva i Rueda lade fram muntliga ändringsförslag till skälen och punkterna A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 och 20, vilka beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy