Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 юни 2010 г. - Страсбург

15. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива

комисия ITRE

- Опростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания (2010/2079(INI))
(подпомагаща: CONT, REGI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Стратегия на ЕС за Черно море (2010/2087(INI))
(подпомагаща: ITRE, INTA, REGI)

комисия ENVI

- Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС (2010/2089(INI))
(подпомагаща: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- Отвъд БВП - Измерване на напредъка в свят на промени (2010/2088(INI))
(подпомагаща: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции (2010/2084(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия IMCO

- Преразглеждане на Директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара (2010/2085(INI))
(подпомагаща: ITRE, INTA)

комисия JURI

- Аспекти на Плана за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм, свързани с гражданското, търговското, семейното и международното частно право (2010/2080(INI))
(подпомагаща: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива !Mot pour 'EP119-p1' manque!

комисия ECON

- Годишен доклад на ЕЦБ за 2009 г. (2010/2078(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 205, параграф 2 от Правилника за дейността)

комисия PETI

- Специален доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 676/2008/RT (съгласно член 205, параграф 2, 1-ва част) (2010/2086(INI))

Асоциирани комисии

комисия AFCO

- Гражданска инициатива (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(подпомагаща: CULT, JURI, LIBE)
Асоциирани комисии AFCO, PETI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 20.05.2010)

комисия ENVI

- Отвъд БВП - Измерване на напредъка в свят на промени (COM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(подпомагаща: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Асоциирани комисии ENVI, ECON
(Съгласно решение на Председателския съвет от 10.06.2010)

Сезиране на комисии

комисия JURI

- Гражданска инициатива (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: CULT, JURI, LIBE, PETI

комисия ECON

- Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

комисия INTA

- Изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : DEVE
подпомагаща: AGRI, BUDG, INTA

комисия PECH

- Междинно споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: DEVE, PECH

комисия IMCO

- Посочване на държавата на произход за някои продукти, внасяни от трети държави (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: IMCO

Правна информация - Политика за поверителност