Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. června 2010 - Štrasburk

15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

výbor ITRE

- Zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum (2010/2079(INI))
(stanovisko: CONT, REGI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

výbor AFET

- Strategie EU pro Černé moře (2010/2087(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA, REGI)

výbor ENVI

- Snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU (2010/2089(INI))
(stanovisko: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- Překročit HDP - Měření pokroku v měnícím se světě (2010/2088(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Evropská iniciativa pro boj s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence (2010/2084(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor IMCO

- Revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohled nad trhem (2010/2085(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA)

výbor JURI

- Aspekty spojené s občanským, obchodním, rodinným a mezinárodním soukromým právem obsažené v akčním plánu provádění Stockholmského programu (2010/2080(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 119 jednacího řádu)

výbor ECON

- Výroční zpráva ECB za rok 2009 (2010/2078(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 205 odst. 2 jednacího řádu)

výbor PETI

- Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu v návaznosti na návrh doporučení Evropské komise ve věci stížnosti 676/2008/RT (V souladu s čl. 205 odst. 2 první částí) (2010/2086(INI))

Postup s přidruženými výbory

výbor AFCO

- Občanská iniciativa (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(stanovisko: CULT, JURI, LIBE)
Postup s přidruženými výbory AFCO, PETI
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 20.5.2010)

výbor ENVI

- Překročit HDP - Měření pokroku v měnícím se světě (COM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Postup s přidruženými výbory ENVI, ECON
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.6.2010)

Postoupení výborům

výbor JURI

- Občanská iniciativa (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
předáno příslušný výbor: AFCO
stanovisko: CULT, JURI, LIBE, PETI

výbor ECON

- Poskytnutí záruky Unie na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a záruk na projekty mimo Evropskou unii (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
předáno příslušný výbor: BUDG
stanovisko: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

výbor INTA

- Změna nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
předáno příslušný výbor: DEVE
stanovisko: AGRI, BUDG, INTA

výbor PECH

- Prozatímní dohoda o partnerství ES/ tichomořské státy (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE, PECH

výbor IMCO

- Uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: IMCO

Právní upozornění - Ochrana soukromí