Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg

15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks

ITRE komisjon

- Teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamine (2010/2079(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, REGI)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

AFET komisjon

- ELi Musta mere piirkonna strateegia (2010/2087(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA, REGI)

ENVI komisjon

- Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine ELis (2010/2089(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- SKP täiendamine - Edu mõõtmine muutuvas maailmas (2010/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlev Euroopa algatus (2010/2084(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

IMCO komisjon

- Üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine ja turujärelevalve (2010/2085(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA)

JURI komisjon

- Tsiviilõiguse, kaubandusõiguse, perekonnaõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse aspektid Stockholmi programmi rakendamise tegevuskavas (2010/2080(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 119)

ECON komisjon

- Euroopa Keskpanga 2009. aasta aruanne (2010/2078(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks(kodukorra artikli 205 lõige2)

PETI komisjon

- Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT kohta (vastavalt artikli 205 lõike 2 esimesele osale) (2010/2086(INI))

Kaasatud komisjonid

AFCO komisjon

- Kodanikualgatus (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(nõuandvad komisjonid: CULT, JURI, LIBE)
Kaasatud komisjonid AFCO, PETI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.05.2010)

ENVI komisjon

- SKP täiendamine - Edu mõõtmine muutuvas maailmas (COM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Kaasatud komisjonid ENVI, ECON
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 10.06.2010)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

JURI komisjon

- Kodanikualgatus (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: CULT, JURI, LIBE, PETI

ECON komisjon

- ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

INTA komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1905/2006 (millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend) muutmine (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE
nõuandvad komisjonid: AGRI, BUDG, INTA

PECH komisjon

- EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vaheline majanduspartnerluse vaheleping (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, PECH

IMCO komisjon

- Teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimine (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: IMCO

Õigusteave - Privaatsuspoliitika