Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 juni 2010 - Straatsburg

15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Commissie ITRE

- Vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek (2010/2079(INI))
(advies: CONT, REGI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie AFET

- Een EU-strategie voor de Zwarte Zee (2010/2087(INI))
(advies: ITRE, INTA, REGI)

Commissie ENVI

- Verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU (2010/2089(INI))
(advies: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- Het BBP en verder - Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld (2010/2088(INI))
(advies: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Een Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie (2010/2084(INI))
(advies: ITRE)

Commissie IMCO

- Herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en markttoezicht (2010/2085(INI))
(advies: ITRE, INTA)

Commissie JURI

- Aspecten inzake burgerlijk recht, handelsrecht, familierecht en internationaal privaatrecht van het Actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm (2010/2080(INI))
(advies: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 119 van het Reglement)

Commissie ECON

- Jaarverslag van de ECB voor 2009 (2010/2078(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 205, lid 2, van het Reglement)

Commissie PETI

- Speciaal verslag van de Europese ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van zijn ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie inzake klacht 676/2008/RT (overeenkomstig artikel 205, lid 2, eerste deel, van het Reglement van het Europees Parlement) (2010/2086(INI))

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie AFCO

- Burgerinitiatief (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(advies: CULT, JURI, LIBE)
Medeverantwoordelijke commissies AFCO, PETI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 20.05.2010)

Commissie ENVI

- Het BBP en verder - Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld (COM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(advies: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.06.2010)

Aanwijzing commissies

Commissie JURI

- Burgerinitiatief (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: CULT, JURI, LIBE, PETI

Commissie ECON

- Verlening van de EU-garantie voor verliezen van de EIB op leningen en garanties voor projecten buiten de EU (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
verwezen naar ten principale: BUDG
advies: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

Commissie INTA

- Wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
verwezen naar ten principale: DEVE
advies: AGRI, BUDG, INTA

Commissie PECH

- Tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE, PECH

Commissie IMCO

- Aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten die uit derde landen worden ingevoerd (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: IMCO.

Juridische mededeling - Privacybeleid