Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg

15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

výbor ITRE

- Zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum (2010/2079(INI))
(stanovisko: CONT, REGI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. An EU Strategy for the Black Sea (2010/2087(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA, REGI)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Reducing health inequalities in the EU (2010/2089(INI))
(stanovisko: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. GDP and beyond - Measuring progress in a changing world (2010/2088(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. A European initiative on Alzheimer’s disease and other dementias (2010/2084(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor IMCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The Revision of the General Product Safety Directive and Market Surveillance (2010/2085(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Civil law, commercial law, family law and private international law aspects of the Action plan implementing the Stockholm Programme (2010/2080(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 119 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

- Výročná správa ECB za rok 2009 (2010/2078(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 205 ods. 2 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the European Commission in Complaint 676/2008/RT (According to Rule 205(2), 1st part) (2010/2086(INI))

Pridružené výbory

výbor AFCO

- Iniciatíva občanov (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(stanovisko: CULT, JURI, LIBE)
Pridružené výbory AFCO, PETI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 20.5.2010)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. GDP and beyond - Measuring progress in a changing world (COM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Pridružené výbory ENVI, ECON
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 10.6.2010)

Pridelenie výborom

výbor JURI

- Iniciatíva občanov (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
pridelené gestorský: AFCO
stanovisko: CULT, JURI, LIBE, PETI

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Granting an EU guarantee to the EIB against losses under loans and guarantees for projects outside the EU (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
pridelené gestorský: BUDG
stanovisko: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

výbor INTA

- Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
pridelené gestorský: DEVE
stanovisko: AGRI, BUDG, INTA

výbor PECH

- Dočasná dohoda o partnerstve medzi ES a tichomorskými štátmi (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
pridelené gestorský: INTA
stanovisko: DEVE, PECH

výbor IMCO

- Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
pridelené gestorský: INTA
stanovisko: IMCO

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia