Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 юни 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за изграждането на един устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 3.Забрана за търговски китолов (разискване)
 4.Нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (разискване)
 5.Програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) ***I (разискване)
 6.Съобщение на председателството
 7.Време за гласуване
  
7.1.Политики на ЕС в полза на защитниците на правата на човека (гласуване) (член 138 от Правилника за дейността)
  
7.2.Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО) ***I (гласуване)
  
7.3.Програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) ***I (гласуване)
  
7.4.Прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния * (гласуване)
  
7.5.Качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) (гласуване)
  
7.6.Аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза (гласуване)
  
7.7.Оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето (гласуване)
  
7.8.Предложения за назначавания в специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. (гласуване)
  
7.9.Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите (гласуване)
  
7.10.Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни) (гласуване)
  
7.11.Израелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа (гласуване)
  
7.12.Търговията с инструменти за мъчения (гласуване)
  
7.13.Положението на Корейския полуостров (гласуване)
  
7.14.Босна и Херцеговина (гласуване)
  
7.15.Споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването (гласуване)
  
7.16.Прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт (гласуване)
  
7.17.Наводненията в страните от Централна Европа, по-конкретно Полша, Чехия, Словакия и Унгария (гласуване)
  
7.18.Обучение в съдебната област (гласуване)
  
7.19.Нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire
  
11.2.Непал
  
11.3.Екзекуции в Либия
 12.Време за гласуване
  
12.1.Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire (гласуване)
  
12.2.Непал (гласуване)
  
12.3.Екзекуции в Либия (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Състав на Парламента
 15.Решения относно някои документи
 16.Позиция на Съвета на първо четене
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1
Протокол (257 kb) Присъствен списък (56 kb)    Резултати от поименно гласуване (1830 kb) Приложение 1 (3 kb) 
 
Протокол (176 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (629 kb) Резултати от поименно гласуване (1415 kb)    
 
Протокол (278 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (761 kb) Резултати от поименно гласуване (1294 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност