Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Sammensætningen af Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 3.Forbud mod kommerciel hvalfangst (forhandling)
 4.Fremdrift til strategien for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur (forhandling)
 5.Dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) ***I (forhandling)
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Afstemningstid
  
7.1.EU-politikker til fordel for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning) (forretningsordenens artikel 138)
  
7.2.Værdipapirer, der udbydes til offentligheden, og harmonisering af gennemsigtighedskrav (ændring af direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF) ***I (afstemning)
  
7.3.Dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) ***I (afstemning)
  
7.4.Anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien * (afstemning)
  
7.5.Kvaliteten af statistiske data i Unionen og øgede revisionsbeføjelser til Kommissionen (Eurostat) (afstemning)
  
7.6.Kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen (afstemning)
  
7.7.Vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden (afstemning)
  
7.8.Forslag til udnævnelser til Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013 (afstemning)
  
7.9.Sport, især om spilleragenter (afstemning)
  
7.10.Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni) (afstemning)
  
7.11.Den israelske militære operation mod den humanitære konvoj og blokaden af Gaza (afstemning)
  
7.12.Handel med torturredskaber (afstemning)
  
7.13.Situationen på Den Koreanske Halvø (afstemning)
  
7.14.Bosnien og Hercegovina (afstemning)
  
7.15.Luftfartsaftale mellem EU og USA (afstemning)
  
7.16.Gennemførelse af den første jernbanepakkes direktiver (afstemning)
  
7.17.Oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Ungarn (afstemning)
  
7.18.Juridisk uddannelse (afstemning)
  
7.19.Fremdrift til strategien for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
11.1.Den Demokratiske Republik Congo: Sagen Floribert Chebeya Bahizire
  
11.2.Nepal
  
11.3.Henrettelser i Libyen
 12.Afstemningstid
  
12.1.Den Demokratiske Republik Congo: Sagen Floribert Chebeya Bahizire (afstemning)
  
12.2.Nepal (afstemning)
  
12.3.Henrettelser i Libyen (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Parlamentets sammensætning
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Meddelelse af Rådets holdning ved førstebehandling
 17.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 19.Tidspunkt for næste møde
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1
Protokol (232 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1830 kb) Bilag 1 (3 kb) 
 
Protokol (166 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (604 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1401 kb)    
 
Protokol (246 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (606 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1180 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik