Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για τις Πολιτικές Προκλήσεις και τους Δημοσιονομικούς Πόρους για μια Βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
 3.Απαγόρευση της εμπορικής φαλαινοθηρίας (συζήτηση)
 4.Μια νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας (συζήτηση)
 5.Πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus ***I (συζήτηση)
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία) (άρθρο 138 του Κανονισμού)
  
7.2.Δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας (τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ) ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Eφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία * (ψηφοφορία)
  
7.5.Η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων και αυξημένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat) (ψηφοφορία)
  
7.6.Διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης (ψηφοφορία)
  
7.7.Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον (ψηφοφορία)
  
7.8.Προτάσεις διορισμών στην Ειδική Επιτροπή για τις Πολιτικές Προκλήσεις και τους Δημοσιονομικούς Πόρους για μια Βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (ψηφοφορία)
  
7.9.Αθλητισμός, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών (ψηφοφορία)
  
7.10.Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (ψηφοφορία)
  
7.11.Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας (ψηφοφορία)
  
7.12.Εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια (ψηφοφορία)
  
7.13.Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (ψηφοφορία)
  
7.14.Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  
7.15.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές (ψηφοφορία)
  
7.16.Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (ψηφοφορία)
  
7.17.Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  
7.18.Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών (ψηφοφορία)
  
7.19.Μια νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: η περίπτωση του Floribert Chebeya Bahizire
  
11.2.Νεπάλ
  
11.3.Εκτελέσεις στη Λιβύη
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: η περίπτωση του Floribert Chebeya Bahizire (ψηφοφορία)
  
12.2.Νεπάλ (ψηφοφορία)
  
12.3.Εκτελέσεις στη Λιβύη (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Σύνθεση του Σώματος
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1
Συνοπτικά πρακτικά (257 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1830 kb) Παράρτημα 1 (3 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (175 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (643 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1418 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (270 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (750 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1281 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου