Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni koosseis
 3.Kaubandusliku vaalapüügi keelustamine (arutelu)
 4.Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (arutelu)
 5.Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ***I (arutelu)
 6.Presidentuuri teadaanne
 7.Hääletused
  
7.1.Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika (hääletus) (kodukorra artikkel 138)
  
7.2.Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine (direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) ***I (hääletus)
  
7.3.Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ***I (hääletus)
  
7.4.Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias * (hääletus)
  
7.5.Statistiliste andmete kvaliteet Euroope Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat) (hääletus)
  
7.6.Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid (hääletus)
  
7.7.Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006-2010 tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks (hääletus)
  
7.8.2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni liikmete nimetamise ettepanekud (hääletus)
  
7.9.Sport, eelkõige sportlaste esindajad (hääletus)
  
7.10.ELi-Venemaa tippkohtumise (31.mai - 1. juuni) järeldused (hääletus)
  
7.11.Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad (hääletus)
  
7.12.Piinamisvahenditega kauplemine (hääletus)
  
7.13.Olukord Korea poolsaarel (hääletus)
  
7.14.Bosnia ja Hertsegoviina (hääletus)
  
7.15.ELi-USA õhutranspordileping (hääletus)
  
7.16.Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (hääletus)
  
7.17.Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris (hääletus)
  
7.18.Õigusalane koolitus (hääletus)
  
7.19.Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire'i juhtum
  
11.2.Nepal
  
11.3.Hukkamised Liibüas
 12.Hääletused
  
12.1.Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire'i juhtum (hääletus)
  
12.2.Nepal (hääletus)
  
12.3.Hukkamised Liibüas (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Parlamendi koosseis
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1
Protokoll (234 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1830 kb) 1 lisa (3 kb) 
 
Protokoll (166 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (541 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1404 kb)    
 
Protokoll (249 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (627 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1177 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika