Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano
 3.Kaupallisen valaanpyynnin kieltäminen (keskustelu)
 4.Uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle (keskustelu)
 5.Tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelma ***I (keskustelu)
 6.Puhemiehen ilmoitus
 7.Äänestykset
  
7.1.Ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimet (äänestys) (työjärjestyksen 138 artikla)
  
7.2.Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen) ***I (äänestys)
  
7.3.Tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelma ***I (äänestys)
  
7.4.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (äänestys)
  
7.5.Unionin tilastotietojen laatu ja komission tarkastusvaltuuksien lisääminen (Eurostat) (äänestys)
  
7.6.Talouden taantumaan ja rahoituskriisiin liittyvät sukupuolinäkökulmat (äänestys)
  
7.7.Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja suositukset tulevaisuutta varten (äänestys)
  
7.8.Ehdotukset jäsenten nimittämiseksi kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevään erityisvaliokuntaan (äänestys)
  
7.9.Urheilu ja erityisesti pelaajien agentit (äänestys)
  
7.10.EU:n ja Venäjän huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta) päätelmät (äänestys)
  
7.11.Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarto (äänestys)
  
7.12.Kidutusvälineiden kauppa (äänestys)
  
7.13.Korean niemimaan tilanne (äänestys)
  
7.14.Bosnia ja Hertsegovina (äänestys)
  
7.15.EU:n ja Yhdysvaltain välinen ilmailusopimus (äänestys)
  
7.16.Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano (äänestys)
  
7.17.Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian ja Unkarin, sekä Ranskan tulvat (äänestys)
  
7.18.Oikeusalan koulutus (äänestys)
  
7.19.Uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Kongon demokraattinen tasavalta: Floribert Chebeya Bahiziren tapaus
  
11.2.Nepal
  
11.3.Teloitukset Libyassa
 12.Äänestykset
  
12.1.Kongon demokraattinen tasavalta: Floribert Chebeya Bahiziren tapaus (äänestys)
  
12.2.Nepal (äänestys)
  
12.3.Teloitukset Libyassa (äänestys)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Parlamentin kokoonpano
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1
Pöytäkirja (237 kb) Läsnäololista (56 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1830 kb) Liite 1 (3 kb) 
 
Pöytäkirja (171 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (529 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1406 kb)    
 
Pöytäkirja (245 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (599 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1179 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö