Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 3.Zákaz komerčného lovu veľrýb (rozprava)
 4.Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry (rozprava)
 5.Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) ***I (rozprava)
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Hlasovanie
  
7.1.Politiky EÚ na podporu obhajcov ľudských práv (hlasovanie) (článok 138 rokovacieho poriadku)
  
7.2.Verejná ponuka cenných papierov a harmonizácia požiadaviek na transparentnosť (zmena a doplnenie smerníc 2003/71/ES a 2004/109/ES) ***I (hlasovanie)
  
7.3.Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) ***I (hlasovanie)
  
7.4.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku * (hlasovanie)
  
7.5.Kvalita štatistických údajov v Únii a posilnené kontrolné právomoci Komisie (Eurostat) (hlasovanie)
  
7.6.Rodové aspekty hospodárskeho poklesu a finančnej krízy (hlasovanie)
  
7.7.Hodnotenie výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a odporúčania do budúcnosti (hlasovanie)
  
7.8.Návrhy na vymenovanie členov osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (hlasovanie)
  
7.9.Šport, najmä v súvislosti s agentmi hráčov (hlasovanie)
  
7.10.Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) (hlasovanie)
  
7.11.Izraelská vojenská operácia proti humanitárnej flotile a blokáda Gazy (hlasovanie)
  
7.12.Obchodovanie s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie (hlasovanie)
  
7.13.Situácia na Kórejskom polostrove (hlasovanie)
  
7.14.Bosna a Hercegovina (hlasovanie)
  
7.15.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  
7.16.Vykonávanie smerníc prvého železničného balíka (hlasovanie)
  
7.17.Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku (hlasovanie)
  
7.18.Justičné vzdelávanie (hlasovanie)
  
7.19.Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Konžská demokratická republika: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira
  
11.2.Nepál
  
11.3.Popravy v Líbyi
 12.Hlasovanie
  
12.1.Konžská demokratická republika: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira (hlasovanie)
  
12.2.Nepál (hlasovanie)
  
12.3.Popravy v Líbyi (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Zloženie Parlamentu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Pozícia Rady v prvom čítaní
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (56 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1830 kb) Príloha 1 (3 kb) 
 
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (542 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1401 kb)    
 
Zápisnica (252 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (713 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1245 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia