Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammansättningen på det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013
 3.Förbud mot kommersiell valjakt (debatt)
 4.Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (debatt)
 5.Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) ***I (debatt)
 6.Meddelande från talmannen
 7.Omröstning
  
7.1.EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare (omröstning) (artikel 138 i arbetsordningen)
  
7.2.Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) ***I (omröstning)
  
7.3.Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) ***I (omröstning)
  
7.4.Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien * (omröstning)
  
7.5.Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (omröstning)
  
7.6.Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen (omröstning)
  
7.7.Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden (omröstning)
  
7.8.Förslag till utnämningar till det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 (omröstning)
  
7.9.Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (omröstning)
  
7.10.Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj – 1 juni) (omröstning)
  
7.11.Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden (omröstning)
  
7.12.Handel med tortyrredskap (omröstning)
  
7.13.Situationen på Koreahalvön (omröstning)
  
7.14.Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  
7.15.Luftfartsavtal EU-Förenta staterna (omröstning)
  
7.16.Genomförande av direktiven om det första järnvägspaketet (omröstning)
  
7.17.Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern (omröstning)
  
7.18.Juridisk utbildning (omröstning)
  
7.19.Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire
  
11.2.Nepal
  
11.3.Avrättningar i Libyen
 12.Omröstning
  
12.1.Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (omröstning)
  
12.2.Nepal (omröstning)
  
12.3.Avrättningar i Libyen (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Parlamentets sammansättning
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1
Protokoll (236 kb) Närvarolista (56 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1830 kb) Bilaga 1 (3 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (615 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1403 kb)    
 
Protokoll (246 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (603 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1178 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy