Index 
Jegyzőkönyv
PDF 253kWORD 174k
2010. június 17., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A 2013 után a fenntartható Európai Unió előtti politikai kihívásokkal és a rendelkezésére álló költségvetési eszközökkel foglalkozó különbizottság összetétele
 3. A kereskedelmi célú bálnahalászat betiltása (vita)
 4. Új lendület az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának (vita)
 5.A kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentációs program ***I (vita)
 6.Az elnök közleménye
 7.Szavazások órája
  
7.1. Az emberi jogok védelmezőit szolgáló uniós politikák (szavazás) (az eljárási szabályzat 138. cikke)
  
7.2.Az értékpapírok nyilvános kibocsátása és az átláthatósági követelmények harmonizációja (a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelv módosítása) ***I (szavazás)
  
7.3.A kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentációs program ***I (szavazás)
  
7.4.A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról * (szavazás)
  
7.5. A statisztikai adatok minősége az Unióban és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköre (szavazás)
  
7.6. A gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjai (szavazás)
  
7.7. A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006–2010) eredményeinek értékelése és a jövőre vonatkozó ajánlások (szavazás)
  
7.8. A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottságba való kinevezésekre irányuló javaslatok (szavazás)
  
7.9. Sport, különös tekintettel a sportolók ügynökeire (szavazás)
  
7.10. Az EU–Oroszország csúcstalálkozó (május 31–június 1.) következtetései (szavazás)
  
7.11. Izraeli katonai művelet a segélyflottával szemben és a gázai blokád (szavazás)
  
7.12. Kínzóeszközként használt termékek kereskedelme (szavazás)
  
7.13. A koreai-félszigeti helyzet (szavazás)
  
7.14. Bosznia-Hercegovina (szavazás)
  
7.15. Légiközlekedési megállapodás az EU és az USA között (szavazás)
  
7.16. Az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek végrehajtása (szavazás)
  
7.17. Árvizek Közép-Európában, különösen Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon (szavazás)
  
7.18. Igazságügyi képzés (szavazás)
  
7.19. Új lendület az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
11.1. Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye
  
11.2. Nepál
  
11.3. Kivégzések Líbiában
 12.Szavazások órája
  
12.1. Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye (szavazás)
  
12.2. Nepál (szavazás)
  
12.3. Kivégzések Líbiában (szavazás)
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.A Parlament tagjai
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 17.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 18.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 19.A következő ülések időpontjai
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
  1. melléklet


JEGYZŐKÖNYV

2010. JÚNIUS 17., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A 2013 után a fenntartható Európai Unió előtti politikai kihívásokkal és a rendelkezésére álló költségvetési eszközökkel foglalkozó különbizottság összetétele

Az elnök asszony közli, hogy megkapta az Elnökök Értekezletétől a 2013 után a fenntartható Európai Unió előtti politikai kihívásokkal és a rendelkezésére álló költségvetési eszközökkel foglalkozó különbizottságba történő kinevezésekről szóló javaslatokat, melyeket elektronikusan továbbított a képviselőknek, és e jegyzőkönyv mellékletében is szerepelnek.

A módosítások benyújtásának határideje: ma 10 óra.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 7.8. pont .


3.  A kereskedelmi célú bálnahalászat betiltása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A kereskedelmi célú bálnahalászat betiltása

Maria Damanaki (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Richard Seeber, a PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében, Isabella Lövin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, Mike Nattrass, az EFD képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan és Ulrike Rodust.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Catherine Stihler.

Felszólal: Juan Carlos Martín Fragueiro (a Tanács soros elnöke) és Maria Damanaki.

A vitát berekesztik.


4.  Új lendület az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának (vita)

Jelentés az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégia új lendületéről [2009/2107(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Guido Milana (A7-0150/2010)

Guido Milana előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Juan Carlos Martín Fragueiro (a Tanács soros elnöke) és Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kartika Tamara Liotard (az ENVI bizottság véleményének előadója), Ioannis A. Tsoukalas, a PPE képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, az S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, az ALDE képviselőcsoport nevében, Isabella Lövin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, az ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, az EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, és Alain Cadec.

ELNÖKÖL: Isabelle DURANT
alelnök

Felszólal: Josefa Andrés Barea, George Lyon, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa, Iliana Malinova Iotova, Britta Reimers, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Luis Manuel Capoulas Santos és Maria do Céu Patrão Neves.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Catherine Stihler, Werner Kuhn, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Karin Kadenbach és Andreas Mölzer.

Felszólal: Maria Damanaki.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Guido Milana.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 7.19. pont.


5. A kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentációs program ***I (vita)

Jelentés a kékúszójú tonhalra (Thunnus thynnus) vonatkozó fogási dokumentációs program létrehozásáról és az 1984/2003/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

Raül Romeva i Rueda előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Juan Carlos Martín Fragueiro (a Tanács soros elnöke) és Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carmen Fraga Estévez, a PPE képviselőcsoport nevében, Antolín Sánchez Presedo, az S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jean-Paul Besset, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, az ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, az EFD képviselőcsoport nevében, Claudiu Ciprian Tănăsescu, független, Alain Cadec, Catherine Trautmann, Gerben-Jan Gerbrandy, Isabella Lövin, Ulrike Rodust és Guido Milana.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Daciana Octavia Sârbu, Josefa Andrés Barea, Chris Davies és Karin Kadenbach.

Felszólal: Maria Damanaki és Raül Romeva i Rueda

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 7.3. pont.


(Az ülést 11.35-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

6. Az elnök közleménye

Az Elnökök Értekezlete 2010. június 16-i ülésén elfogadott egy arra vonatkozó ajánlást, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság mandátumát 2011. július 31-ig meghosszabbítsák.

A Parlament elfogadja a javaslatot.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1.  Az emberi jogok védelmezőit szolgáló uniós politikák (szavazás) (az eljárási szabályzat 138. cikke)

Jelentés az emberi jogok védelmezőit szolgáló uniós politikákról [2009/2199(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0226).

Felszólalás

- Heidi Hautala (előadó), a szavazás előtt javasolja a 6. és a 22. bekezdés összevonását és szóbeli módosítást javasol a 19. bekezdéshez. A javaslatokat elfogadják.


7.2. Az értékpapírok nyilvános kibocsátása és az átláthatósági követelmények harmonizációja (a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelv módosítása) ***I (szavazás)

Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P7_TA(2010)0227)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0227).


7.3. A kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentációs program ***I (szavazás)

Jelentés a kékúszójú tonhalra (Thunnus thynnus) vonatkozó fogási dokumentációs program létrehozásáról és az 1984/2003/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P7_TA(2010)0228)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0228).


7.4. A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról * (szavazás)

Jelentés A schengeni vívmányok a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P7_TA(2010)0229)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0229).


7.5.  A statisztikai adatok minősége az Unióban és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköre (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0375/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva ( P7_TA(2010)0230 ).


7.6.  A gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjai (szavazás)

Jelentés a gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjairól [2009/2204(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0231).


7.7.  A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006–2010) eredményeinek értékelése és a jövőre vonatkozó ajánlások (szavazás)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006–2010) eredményeinek értékeléséről és a jövőre vonatkozó ajánlásokról [2009/2242(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0232).

Felszólalások

- Astrid Lulling, a PPE képviselőcsoport nevében, a szavazás előtt kéri, hogy a jelentést utalják vissza a bizottság elé;
- Ilda Figueiredo, előadó, a szavazás előtt, nem ért egyet Astrid Lulling javaslatával.

Elektronikus szavazással (302 mellette, 302 ellene, 10 tartózkodás) a Parlament elutasítja a javaslatot.


7.8.  A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottságba való kinevezésekre irányuló javaslatok (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslatai a 2013 után a fenntartható Európai Unió előtti politikai kihívásokkal és a rendelkezésére álló költségvetési eszközökkel foglalkozó különbizottságba történő kinevezésekről

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATAI

Jóváhagyva (lásd a jegyzőkönyv 1. mellékletét).


7.9.  Sport, különös tekintettel a sportolók ügynökeire (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0343/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0233).


7.10.  Az EU–Oroszország csúcstalálkozó (május 31–június 1.) következtetései (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 és B7-0300/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0293/2010

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0296/2010

(amely a B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 és B7-0300/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle és Sławomir Witold Nitras, a PPE képviselőcsoport nevében,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein és Kristian Vigenin, az S&D képviselőcsoport nevében,
Kristiina Ojuland és Alexander Graf Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében,
Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva ( P7_TA(2010)0234 ).

Felszólalás

- Jacek Saryusz-Wolski, a szavazás előtt két szóbeli módosítást terjeszt elő a 2. és 4. bekezdésekhez, melyeket elfogadnak.


7.11.  Izraeli katonai művelet a segélyflottával szemben és a gázai blokád (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 és B7-0389/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0345/2010

(amely a B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 és B7-0389/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska és Elena Băsescu, a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri és Proinsias De Rossa, az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez és Ivo Vajgl, az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms és Catherine Grèze, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva ( P7_TA(2010)0235 ).

(A B7-0385/2010 és B7-0386/2010 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalás

Charles Tannock, a szavazás előtt sajnálkozását fejezi ki, amiért képviselőcsoportjával nem konzultáltak annak érdekében, hogy ők is aláírják a közös állásfoglalást.


7.12.  Kínzóeszközként használt termékek kereskedelme (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-0368/2010 és B7-0369/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0360/2010

(amely a B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0368/2010 és B7-0369/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és László Tőkés, a PPE képviselőcsoport nevében,
Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser és Maria Eleni Koppa, az S&D képviselőcsoport nevében,
Metin Kazak és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében,
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis és Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0236).

(A B7-0367/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.13.  A koreai-félszigeti helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-0364/2010 és B7-0366/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0358/2010

(amely a B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010 és B7-0366/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok és Ioannis Kasoulides, a PPE képviselőcsoport nevében,
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin és Peter Simon, az S&D képviselőcsoport nevében,
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock és Roger Helmer, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0237).

(A B7-0362/2010 és B7-0364/2010 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalás

- Jelko Kacin a szavazás előtt szóbeli módosítást javasol a 9. bekezdéshez, melyet elfogadnak.


7.14.  Bosznia-Hercegovina (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0342/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0238).


7.15.  Légiközlekedési megállapodás az EU és az USA között (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 és B7-0374/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0370/2010

(amely a B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 és B7-0374/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Mathieu Grosch, a PPE képviselőcsoport nevében,
Saïd El Khadraoui, az S&D képviselőcsoport nevében,
Gesine Meissner, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Eva Lichtenberger, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Jacqueline Foster, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0239).


7.16.  Az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek végrehajtása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0344/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva ( P7_TA(2010)0240 ).


7.17.  Árvizek Közép-Európában, különösen Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 és B7-0403/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0346/2010

(amely a B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 és B7-0403/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik és Sławomir Witold Nitras, a PPE képviselőcsoport nevében,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá és Csaba Sándor Tabajdi, az S&D képviselőcsoport nevében,
Giommaria Uggias és Ramona Nicole Mănescu, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Elisabeth Schroedter és Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański és Marek Henryk Migalski, az ECR képviselőcsoport nevében,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz és João Ferreira, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva ( P7_TA(2010)0241 ).

(A B7-0398/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalás

- Hannes Swoboda, a szavazás előtt szóbeli módosítást javasol az állásfoglaláshoz, amelyet elfogadnak.


7.18.  Igazságügyi képzés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0294/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0242).

Felszólalás

- Bruno Gollnisch, a szavazást követően, képviselői mentelmi jogáról.


7.19.  Új lendület az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának (szavazás)

Jelentés az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégia új lendületéről [2009/2107(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Guido Milana (A7-0150/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0243).


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Felszólal: Bernd Posselt hangsúlyozza a csütörtök délutáni viták és szavazások jelentőségét.

Heidi Hautala-jelentés - A7-0157/2010

Miroslav Mikolášik és Filip Kaczmarek

Sport, különös tekintettel a sportolók ügynökeire - B7-0343/2010

Hannu Takkula

Az EU–Oroszország csúcstalálkozó (május 31–június 1.) következtetései - RC-B7-0293/2010

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam és Jacek Protasiewicz

Izraeli katonai művelet a segélyflottával szemben és a gázai blokád - RC-B7-0345/2010

Joe Higgins, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Søren Bo Søndergaard és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Árvizek Közép-Európában, különösen Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon - RC-B7-0346/2010

Alajos Mészáros


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.10-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2010.6.15-i jegyzőkönyv 2. pont.)


11.1.  Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010, B7-0382/2010

Isabelle Durant, Filip Kaczmarek, Marie-Christine Vergiat és Ryszard Czarnecki előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a PPE képviselőcsoport nevében, Corina Creţu, az S&D képviselőcsoport nevében, Paweł Robert Kowal, az ECR képviselőcsoport nevében, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola és Cristian Dan Preda.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Catherine Stihler és Charles Tannock.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 12.1. pont.


11.2.  Nepál

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Elena Băsescu, a PPE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, és Ryszard Czarnecki.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 12.2. pont.


11.3.  Kivégzések Líbiában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010, B7-0396/2010

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Martin Kastler és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Monica Luisa Macovei, a PPE képviselőcsoport nevében, Corina Creţu, az S&D képviselőcsoport nevében, Bogusław Sonik és Joanna Senyszyn.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Eija-Riitta Korhola és Cristian Dan Preda.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.6.17-i jegyzőkönyv 12.3. pont.


12. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


12.1.  Kongói Demokratikus Köztársaság: Floribert Chebeya Bahizire ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 és B7-0382/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0376/2010

(amely a B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 és B7-0382/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė és Elena Băsescu, a PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez és Richard Howitt, az S&D képviselőcsoport nevében,

Sonia Alfano, Frédérique Ries és Ramon Tremosa i Balcells, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler és Nicole Kiil-Nielsen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan és Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares és Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0244)


12.2.  Nepál (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 és B7-0397/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0383/2010

(amely a B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 és B7-0397/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu és Sari Essayah, a PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Rovana Plumb, az S&D képviselőcsoport nevében,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells és Kristiina Ojuland, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz és Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Fiorello Provera.

Elfogadva (P7_TA(2010)0245)

Felszólalás

Raül Romeva i Rueda szóbeli módosítást nyújt be az alábbi preambulumbekezdésekhez és bekezdésekhez: A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 és 20, melyeket elfogadnak.


12.3.  Kivégzések Líbiában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 és B7-0396/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0391/2010

(amely a B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 és B7-0396/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt és Tadeusz Zwiefka, a PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser és Sylvie Guillaume, az S&D képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez és Kristiina Ojuland, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias és Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0246)


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. A Parlament tagjai

Jeanine Hennis-Plasschaert és Louis Bontes írásban közölték, hogy lemondanak európai parlamenti mandátumukról, mert megválasztották őket a holland parlamentbe.

A Parlament az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése és eljárási szabályzata 4. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján tudomásul veszi azt és 2010. június 17-ével megüresedettnek nyilvánítja parlamenti helyüket.


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről

ITRE bizottság

- A kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítése (2010/2079(INI))
(vélemény: CONT, REGI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

AFET bizottság

- Uniós stratégia a Fekete-tengerért (2010/2087(INI))
(vélemény: ITRE, INTA, REGI)

ENVI bizottság

- Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az EU-ban (2010/2089(INI))
(vélemény: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- A GDP-n innen és túl - A haladás mérése változó világunkban (2010/2088(INI))
(vélemény: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés (2010/2084(INI))
(vélemény: ITRE)

IMCO bizottság

- Az általános termékbiztonsági irányelv felülvizsgálata és piacfelügyelet (2010/2085(INI))
(vélemény: ITRE, INTA)

JURI bizottság

- A stockholmi programot végrehajtó cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi szempontjai (2010/2080(INI))
(vélemény: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről

ECON bizottság

- Az EKB 2009-es éves jelentése (2010/2078(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 205. cikkének (2) cikke)

PETI bizottság

- Az európai ombudsman különjelentése az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság 676/2008/RT panaszra adott ajánlástervezetét követően (az eljárási szabályzat 205. cikke (2) bekezdésének első része értelmében) (2010/2086(INI))

Társbizottságok

AFCO bizottság

- Polgári kezdeményezés (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(vélemény: CULT, JURI, LIBE)
Társbizottságok AFCO, PETI
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2010.05.20)

ENVI bizottság

- A GDP-n innen és túl - A haladás mérése változó világunkban (COM(2009)0433 - 2010/2088(INI))
(vélemény: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Társbizottságok ENVI, ECON
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2010.06.10)

Bizottságok felkérése

JURI bizottság

- Polgári kezdeményezés (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
utalva: illetékes: AFCO
vélemény: CULT, JURI, LIBE, PETI

ECON bizottság

- Az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garancia (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
utalva: illetékes: BUDG
vélemény: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

INTA bizottság

- A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítása (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
utalva: illetékes: DEVE
vélemény: AGRI, BUDG, INTA

PECH bizottság

- Az EK és a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodás (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
utalva: illetékes: INTA
vélemény: DEVE, PECH

IMCO bizottság

- A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelölése (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
utalva: illetékes: INTA
vélemény: IMCO


16. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD))

utalva:

illetékes :

AGRI

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2010. június 18.


17. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

125

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

253

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

44

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

137

16/2010

Morten Messerschmidt

22

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

72

18/2010

Zigmantas Balčytis

56

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

236

21/2010

Andreas Mölzer

18

22/2010

Andreas Mölzer

22

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

73

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

130

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

102

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

89

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

70

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

117

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

371

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

66

31/2010

Franz Obermayr

12

32/2010

Franz Obermayr

21

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

23

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

57

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

172

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

60

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

17

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

70

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

49

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

69

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

54

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

26

43/2010

Andreas Mölzer

7

44/2010

Andreas Mölzer

17

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

7

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

23

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

16

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

19

49/2010

Rosario Crocetta

25

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

15

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

12

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

15

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

34

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

10

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

29

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

28

57/2010

Mario Borghezio

17


18. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


19. A következő ülések időpontjai

A következő ülés időpontja: 2010. június 23.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. melléklet

A 2013 után a fenntartható Európai Unió előtti politikai kihívásokkal és a rendelkezésére álló költségvetési eszközökkel foglalkozó különbizottság

PPE
BÖGE Reimer

DANTIN Michel

DEHAENE Jean-Luc

DESS Albert

ENGEL Frank

FERNANDES José Manuel

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARRIGA POLLEDO Salvador

GIANNAKOU Marietta

HÖKMARK Gunnar

ITÄLÄ Ville

LA VIA Giovanni

LAMASSOURE Alain

MARINESCU Marian-Jean

MAURO Mario

OLBRYCHT Jan

PIEPER Markus

SIEKIERSKI Czesław Adam

SURJÁN László

S&D

BALZANI Francesca

BERMAN Thijs

FÄRM Göran

FERREIRA Elisa

GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider

GÖNCZ Kinga

HAUG Jutta

IVAN Cătălin Sorin

KALFIN Ivailo

LE FOLL Stéphane

LIBERADZKI Bogusław

McCARTHY Arlene

STAVRAKAKIS Georgios

ALDE

ALVARO Alexander

GERBRANDY Gerben-Jan

GODMANIS Ivars

HAGLUND Carl

JENSEN Anne E.

PAULSEN Marit

Verts/ALE

BOVE José

DURANT Isabelle

EICKHOUT Bas

TRÜPEL Helga

ECR

ASHWORTH Richard

FAJMON Hynek

SZYMAŃSKI Konrad

GUE/NGL

KLUTE Jürgen

PORTAS Miguel

EFD

ANDREASEN Marta

TZAVELA Niki

NI

van der STOEP Daniël

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat